Tips voor kachel en schoorsteengebruik


De aspecten die met stoken meekomen zijn divers.
Elke manier van stoken en elke situatie heeft zijn eigen attentiepunten. Hier hebben we een aantal tips op een rij gezet.

  • Een open haard vuur kunt u het beste rustig opstarten. Gebruik geen kranten en/of grote stukken hout. Warm het kanaal op met aanmaakhoutjes. Als het vuur aangewakkerd is kunt u grotere blokken hout toevoegen
  • Laat een open haard vuur rustig uit gaan, probeer niet om het vuur te smoren, het smoren zorgt voor veel extra vervuiling van het kanaal.
  • Verbranding van welke brandstof dan ook zorgt voor een enorme afname van zuurstof in de ruimte waar gestookt wordt. Zorg voor een goede ventilatie in de stook ruimte.
  • Aanbevolen brandhout is beukenhout. Het heeft een hoog warmte gevend vermogen, droogt snel en komt courant voor. Moet onmiddellijk na het zagen en klieven op een beschutte plaats worden opgeslagen, anders rot het snel en verliest het zijn warmte gevend vermogen
  • Ook uitstekend brandhout is eikenhout, maar het moet – in tegenstelling tot andere houtsoorten – twee jaar op een onafgedekte plaats worden bewaard, zodat de regen de tannine kan verwijderen; vervolgens moet het nog een of twee jaar op een beschutte plaats worden bewaard voordat het in de haard mag. In de kleinere takken is het aandeel spinthout (dat te snel verbrandt) vrij groot. Meer informatie of houtsoorten vindt u op de pagina “Houtsoorten”