Wat is creosoot?


Creosoot is een teerachtige afzetting in het rookkanaal die ontbrandt bij een temperatuur van ongeveer vijfhonderd graden. Deze temperatuur kan in een kachel of openhaard makkelijk bereikt worden.

Oorzaken van creosootvorming zijn:

  • Onjuiste brandstof.
  • Verkeerde stooktechniek (stookgedrag).
  • Onjuiste diameter van het rookkanaal.
  • Te slecht of niet geïsoleerd rookkanaal.

Of een combinatie van deze factoren.