Ben ik verzekerd tegen een schoorsteenbrand?


U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een veegbewijs aan kunnen tonen dat de schoorsteen is geveegd. Verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Vraag informatie over de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.