Waarom de schoorsteen geveegd moet worden


Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat veertig procent van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.

In principe moet elke schoorsteen en elk afvoerkanaal tenminste éénmaal per jaar vakkundig geveegd of gecontroleerd worden.

Jaarlijks moet de afvoerpijp van zijn aanslag worden ontdaan. Dat geldt voor kolen- oliehaarden, voor gaskachels en voor cv-verwarmingsketels.

Van een openhaard of houtkachel moet, bij regelmatig gebruik, het afvoerkanaal zelfs meerdere malen per jaar worden gereinigd. Dit omdat vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, meer vervuiling geven en er dus meer aanslag in de schoorsteen komt. Uit de rook kan creosoot ontstaan, een aanslag die kan ontbranden en dan schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Tevens eisen de meeste verzekeraars tegenwoordig dat de schoorsteen regelmatig is geveegd alvorens deze tot uitbetaling overgaan bij ontstane brandschade als gevolg van een schoorsteenbrand!